Våra handskar

      Vi jobbar med kvalitét
Detta innebär att våra produkter är tillverkade med användarens säkerhet och komfort i fokus, men även med funktionalitet och slitstyrka. Vårt kvalitétsarbete slutar inte här, utan fortsätter i alla led, från produktdesign ända till logistiklösningen för att rätt produkter ska levereras i rätt tid till våra kunder.

      Soft Touch®
Handskar som utmärker sig genom högsta kvalitet vad avser materialval och design marknadsförs under varumärket Soft Touch®.

      Protec®
Handskar som utmärks genom hög kvalitet men med ett mer standardiserat materialval och design, marknadsförs under varumärket Protec®.

SE VÅRA HANDSKAR
Soft Touch® & Protec®