EN511 Skydd mot kyla

EN_511_banner

EN511 STANDARDEN - ÖVERSIKT

EN511 täcker kraven för skydd mot kyla på arbetshandskar för vinterbruk. Speciellt under arbetsförhållanden med risk för frostskada är det viktigt att välja EN511-certifierade handskar.


EN511 SKYDD MOT KYLA

Under EN511 symbolen finns tre värden som symboliserar olika skyddsegenskaper. Endast EN511 certifierade handskarfår lov att visa en snöflinge-symbol på handsken.

EN511_ABCA - SKYDD MOT KONVEKTIONSKYLA

B - SKYDD MOT KONDUKTIONSKYLA  

C - VATTENGENOMTRÄNGNING

Vissa handskar testas inte för alla tre skyddsegenskaper. De test som inte gjorts markeras med ett X istället för ett värde.


EN511 - SKYDD MOT KYLA

KONVEKTIONSKYLA

EN-511

XXX
Värden: 0-4, 4 anger högsta skydd

Det första värdet representerar motstånd mot konvektionskyla som är den process där handen förlorar kroppsvärme via omgivningen, exempelvis kalla vindar och regn. Ju mer värme handsken kan behålla när den utsätts för konvektionskyla, desto högre skyddsnivå.

Protection level
(low to high)
0 1 2 3 4
Thermal insulation ITR
(m².°C/W)
≤ 0.10
> 0.10
≤ 0.15
> 0.15
≤ 0.22
> 0.22
≤ 0.30
≥ 0.30

KONDUKTIONSKYLA

EN-511

XXX
Värden: 0-4, 4 anger högsta skydd

Det andra värdet representerar motstånd mot kontaktkyla, vilket är det vanligaste handskar testas mot. Konduktion är processen där handen förlorar kroppsvärme genom kontakt med ett kallt föremål, till exempel en snöboll eller frusna verktyg. Ju mer värme handsken kan behålla när den är i kontakt med ett kallt föremål, desto högre skyddsnivå.

Protection level
(low to high)
0 1 2 3 4
Contact cold thermal resistance R
(m².°C/W)
≤ 0.025
> 0.025
≤ 0.050
> 0.050
≤ 0.1
> 0.1
≤ 0.15
> 0.15

VATTENGENOMTRÄNGNING

EN-511

XXX
Värden: 0-1,
1 innebär vattentät i minst 30 min.

Det tredje värdet representerar om handsken är vattentät. Här testas om handsken förblir torr inuti medan handsken är nedsänkt i ett 

vattenbad. Om den är torr efter 30 minuter får den skyddsnivå 1. Ifall en viss mängd vatten har trängt igenom handsken får den värdet 0.

Values 0 1
Water penetration Water penetrates within 30 minutes
Water does not penetrate within 30 minutes

Vattengenomträngning är extra viktigt för handskar med vattentäta membran. Notera dock att värdet 0 fortfarande kan betyda att handsken är vattentät, dock endast under kortare tid.


EN388 Skydd mot mekaniska risker

NÄSTA ARTIKEL ►

EN407:2020 - Skydd mot termiska risker, värme och eld