EN407:2004 - Skydd mot termiska risker


EN407 STANDARDEN - ÖVERSIKT

EN407 täcker kraven på skydd mot termiska risker såsom värme, hetta, eld och smält metall.

År 2020 uppdaterades EN407 med en ny underkategori som ENDAST fokuserar på skydd mot kontaktvärme. Ifall handsken inte har genomgått testet för antändning eller inte uppfyller kraven för nivå 1, så används ett nytt piktogram för att beteckna att handsken inte har något flamskydd.  


EN 407:2020 STANDARD

SKYDD MOT TERMISKA RISKER, VÄRME OCH ELD

Under symbolen visas sex olika värden som ger information om skyddet handsken ger mot specifika risker. Testresultaten presenteras med siffror som beskriver skyddsnivån:

EN407:2020

ABCDEF

När flamskydd har testats

A - BEGRÄNSAD FLAMSPRIDNING
B - KONTAKTVÄRME 
C - VÄRMEÖVERFÖRING
D - STRÅLNINGSVÄRME
E - STÄNK AV SMÄLT METALL  
F - STÖRRE MÄNGD SMÄLT METALL

EN407:2020

ABCDEF

När flamskydd INTE har testats

A - EJ TESTAD
B - KONTAKTVÄRME 
C - VÄRMEÖVERFÖRING
D - STRÅLNINGSVÄRME
E - STÄNK AV SMÄLT METALL 
F - STÖRRE MÄNGD SMÄLT METALL


EN 407:2020 - SKYDD MOT TERMISKA RISKER

BEGRÄNSAD FLAMSPRIDNING

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handskarna testas mot en öppen gasflamma i 15 sekunder och sedan mäts tiden som handskarna brinner eller glöder efter att lågan 

avlägsnats. Ju kortare tid, desto högre skyddsnivå.

Protection level (low to high) 1 2 3 4
After burn time (s) ≤ 15
≤ 10
≤ 3
≤ 2
After glow time (s) Not required ≤ 120
≤ 25
≤ 5

KONTAKTVÄRME 

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handskarna testas mot temperaturer mellan 100°C-500°C. Sedan mäts hur lång tid som krävs för att temperaturen inuti handsken ökar med 10°C. Ju längre tid det tar, desto högre skyddsnivå.

Protection level (low to high) 1 2 3 4
Temperature after 15s (°C) 100°C
250°C
350°C
500°C

VÄRMEÖVERFÖRING

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handsken testas med en gasflamma och tiden mäts lång det tar att öka temperaturen inuti handsken med 24 ° C. Ju längre tid desto högre skyddsvärde.

Protection level (low to high) 1 2 3 4
Heat transfer (s) ≥ 4
≥ 7
≥ 10
≥ 18

STRÅLNINGSVÄRME

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handsken testas framför en värmekälla och den genomsnittliga tiden mäts för att värmen ska tränga igenom handskmaterialet och öka temperaturen inuti handsken med 24 ° C. Ju längre tid desto högre skyddsvärde. 

Protection level (low to high) 1 2 3 4
Heat transfer (s) ≥ 7
≥ 20
≥ 50
≥ 95

STÄNK AV SMÄLT METALL

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handskarna testas genom att droppa små mängder smält metall på dem och mäta hur många droppar som krävs för temperaturen inuti handsken ska öka med 40°C. Ju fler droppar som krävs, desto högre skyddsnivå.

Protection level (low to high) 1 2 3 4
No. drops ≥ 10
≥ 15
≥ 25
≥ 35

STÖRRE MÄNGD SMÄLT METALL 

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Smält metall hälls över handsken. Därefter mäts den totala vikten metall som krävs för att skada en bit konstgjord hud inuti handsken. Ju mer smält metall som krävs, desto högre skyddsnivå.

Protection level (low to high) 1 2 3 4
Molten iron (g) 30 60
120
200