EN12477:2001 - Skydd vid svetsarbete

EN12477-2001_banner

Standarden EN12477:2001 tillämpas på handskar utformade för att användas vid svetsning och andra heta arbeten. Denna standard består av en kombination av EN420 (allmänna krav på handskar), EN407 (skydd mot termiska risker, värme och eld) och EN388 (skydd mot mekaniska risker). 

Svetshandskar måste skydda mot mekaniska risker och termiska risker, särskilt mot stänk av smält metall, korttids-exponering för öppen låga, strålningsvärme och kontaktvärme. 

HANDSKATEGORIER - TYP A & B

Standarden EN12477:2001 bedömer också handskarna efter design och användningsområde. De är definierade i två kategorier:

Typ A
Avser handskar som har högre nivå av värmeskydd, men lägre grad av flexibilitet och rörlighet. Denna typ rekommenderas för alla svetsarbeten med krav på ökat skydd, med undantag för TIG-svetsning.

Typ B 
Avser handskar med lägre nivå av värmeskydd, men högre grad av flexibilitet och rörlighet. Denna typ rekommenderas för TIG-svetsning.Minimum performance required
Requirements Standard Type A Type B
Abrasion resistance EN388 Level 2 Level 1
Blade cut resistance EN388
Level 1
Level 1
Tear resistance EN388
Level 2
Level 1
Puncture resistance EN388
Level 2
Level 1
Burning behavior EN407 Level 3 Level 2
Contact heat resistance EN407
Level 1
Level 1
Convective heat resistance EN407
Level 2
-
Resistance to small splashes of molten metal EN407
Level 3 Level 2
Dexterity EN420:1998 Level 1
Level 4

Svetsning är ett kvalificerat yrke med specifika krav, särskilt på värmeskydd och fingerfärdighet. För att välja rätt svetshandske måste du först förstå vilken typ av svetsarbete du kommer att vara utföra. 


För MIG-svets och framförallt bågsvets behövs ett högre värmeskydd för att minska risken för värmerelaterade skador. 


Däremot kräver TIG-svetsning en högre grad av rörlighet och precision i kombination med en viss nivå av värmeskydd. Denna EN-standard är väsentlig eftersom den ger viktig information om handsken värmeskydd. Med informationen ovan kommer du att kunna använda standarden som en referenspunkt för att fatta välgrundade beslut.


EN407:2020 - Skydd mot termiska risker, värme och eld

NÄSTA ARTIKEL ►

EN659:2003 – Skydd mot eld och värme. För brandmän