EN659:2003 – Skydd mot eld och värme. För brandmän

Denna generella standard för brandmän inkluderar att handskarna är certifierade för användning vid brandbekämpning, genomsökning och räddningsarbete vid höga temperaturer.

Standarden utformas med värmebeständighet i fokus. Vissa av testerna görs som en förlängning av EN407, men med högre krav om godkännande. Resultaten visas enligt nivåer 2, 3 och 4 där nivå 4 är högst.

Flamhämmande egenskaper - mäts genom att utsätta handskarna för en öppen gaslåga under 3 och 15 sekunder. Klassifisering sker baserat på tiden som handskarna fortsätter brinna och/eller glöda efter att lågan släckts, ifall handskmaterialet smälter och droppar, samt om sömmar öppnat sig eller inte. 

Kontaktvärme - Värmeisoleringen mäts efter hur snabbt temperaturen ökar inuti handsken när den på utsidan sätts i kontakt med en het sond. 

Konvektionsvärme - Värmeisoleringen mäts efter hur snabbt temperaturen ökar inuti handsken när den på utsidan utsätts för en öppen gaslåga.

Strålningsvärme - Värmeisoleringen mäts efter hur snabbt temperaturen ökar inuti handsken när den på utsidan utsätts för strålningsvärme med en bestämd flödestäthet.

Småstänk av smält metall - Värmeisoleringen mäts efter hur snabbt temperaturen ökar inuti handsken när droppar av smält metall droppas på handsken utsida.