Kevlar®

Kevlar

Kevlar® är ett flamsäkert och starkt material som trots låg vikt tål upp till 700 graders värme momentant. Vid längre tids exponering klarar Kevlar ca 250 grader. Förutom ett gott skydd mot värme ger Kevlar® även ett bra skydd mot skärskador.