EN420:2003 – Allmänna krav för skyddshandskar

EN_420_banner

Alla skyddshandskar måste uppfylla EN420 - allmänna krav för skyddshandskar. Denna generella standard reglerar minimikraven
för en handske. Undantagen är antistatiska handskar och engångs-handskar för medicinskt bruk.

Kraven kan sammanfattas enligt följande:

  1. Handskarna ska vara ändamålsenliga
  2. Konstruktionen på handsken och dess material ska vara säkra för användaren
  3. Storlekar och mått på handsken ska uppfylla standardnormer för handstorlekar
  4. pH-värdet skall ligga mellan 3,5 och 9,5 och kromhalten ska vara mindre än 3 mg/kg

Det föreligger krav på märkning med:

Tillverkarens namn
Namn på modell och/eller artikelnummer
Storlek
CE-märkning

  1. För kategori 2 och 3 handskar ska även piktogram visas för den typ av risk handsken testats mot med referens till EN-standard samt handskens uppnådda skyddsnivåer.
  2. För kategori 3 handskar ska CE-märket dessutom kompletteras med identifikationsnummer för ansvarig kontrollinstans.


EN421:2010 – Skydd mot joniserande strålning

NÄSTA ARTIKEL ►

EN ISO 21420:2020 (UPPDATERADE EN420)