HUR OFTA BORDE DU BYTA DINA ARBETSHANDSKAR? 

Alla skyddsombud önskar nog att de har ett enkelt svar på när man borde byta handskar. På Soft Touch säger vi att det mest beror på vilken typ av arbete du gör och vilken sorts handske du använder.

Engångshandskar

Namnet säger allt. Engångshandskar är endast avsedda för engångsbruk eftersom de skyddar mot kontaminering. Denna typ av handskar används ofta inom medicin, livsmedel eller industrier som utövar förbättrad hygien. Så fort de börjar användas så blir de gradvis kontaminerade, med en hastighet som beror på vilken miljö de används i. Alla som använder engångshandskar bör därför ersätta dem med ett nytt par till nästa uppgift de gör.

Specialiserade skyddshandskar

Specialhandskar skyddar dig så länge de hålls i toppskick. Exempel på specialhandskar är till exempel högspänningshandskar, ljusbågehandskar, värmebeständiga handskar, o s v. Så fort handskarna visar tecken på slitage eller skador bör du byta ut dem. Vissa handskar kräver till och med regelbunden omtestning och kontroll för att minimera risken för skador.

Andra typer av skyddshandskar

Säkerhet är och bör alltid vara högsta prioritet. Det är helt naturligt att byta ut handskar. Om handsken inte längre tjänar sitt syfte att skydda våra händer, så ska de kasseras!

Frågan är när man ska byta handskar, efter 2 dagars användning, en vecka, eller till och med en månad? Stegen nedan kan vara användbara för att lättare avgöra om det är dags att byta handskar:

Tvätta handskarna

Slitage kan vara svårt att se om handskarna är smutsiga. Var därför noga med att tvätta dem innan de blir för smutsiga. Det lättare att identifiera om en handske är utsliten om den är någorlunda ren. Dessutom kan du använda handskarna längre om du tvättar dem, vilket innebär besparingar!

Ta det lugnt, ta en titt

Gör det till en vana att noggrant undersöka handskarna innan du bär dem. Eftersom handskslitaget ökar med tiden, så det är viktigt att kontrollera handsken innan du startar arbetsdagen.

Om du ser synligt slitage, eller om handskarna är extremt smutsiga, är det dags att byta ut dem. Tveka aldrig att kasta en handske för tidigt hellre än för sent. Bättre att ta det säkra före det osäkra och undvika eventuella handskador.