VAD DU BEHÖVER VETA OM VINTERHANDSKAR & EN511

WINTER-WORKING-GLOVES-&-EN511_banner

Kyligt väder utmanar på fler sätt: lufttemperatur, vindhastighet och luftfuktighet. För att arbeta säkert när det är kallt ute är det viktigt att begränsa hur mycket av dessa utmaningar man utsätts för, balancera fysiska aktiviteter med vila och arbete och som ett första försvar, bära rätt kläder. För att hålla händerna säkra är det rekommenderat att arbetshandskarna du bär är EN511:2006 certifierade med ett dokumenterat skydd mot kyla. Denna standard hjälper inte bara dina händer att hålla sig friska i kyla, den kan även underlätta att välja rätt vinterhandskar.

EN511:2006 standarden

EN511
EN-511

ABC

Under EN511 symbolen finns tre värden som symboliserar olika skyddsegenskaper. Endast EN511 certifierade handskarfår lov att visa en snöflinge-symbol på handsken.

A - SKYDD MOT KONVEKTIONSKYLA

B - SKYDD MOT KONDUKTIONSKYLA  

C - VATTENGENOMTRÄNGNING

EN511:2006 är en serie standardiserade tester för att ge indikationer av skyddsnivåer hos handskar mot kyla. Standarden inkluderar två specifika tester för värmeisolering: konvektionskyla och kontaktkyla (konduktionskyla). Det sista testet mäter om handsken är vattentät för att undvika nedkylning av händerna på grund av fukt utifrån. 

Skydd mot konvektionskyla

EN-511

XXX

Värden: 0-4, 4 anger högsta skydd

Konvektionskyla är den  är den process där handen förlorar kroppsvärme via omgivningen, exempelvis kalla vindar och regn. Ju mer värme handsken kan behålla när den utsätts för konvektionskyla, desto högre skyddsnivå. Högsta skyddsnivå är 4.


Skyddsnivå
(låg till hög)
0 1 2 3 4
Termisk isolering ITR
(m².°C/W)
≤ 0.10
> 0.10
≤ 0.15
> 0.15
≤ 0.22
> 0.22
≤ 0.30
≥ 0.30

Skydd mot konduktionskyla

EN-511

XXX

Värden: 0-4, 4 anger högsta skydd

Konduktion är den process där handen förlorar kroppsvärme genom kontakt med ett kallt föremål, till exempel en snöboll eller frusna verktyg. Ju mer värme handsken kan behålla när den är i kontakt med ett kallt föremål, desto högre skyddsnivå. Den högsta skyddsnivån är 4. 


Skyddsnivå
(låg till hög)
0 1 2 3 4
Termisk resistans mot kontaktkyla R
(m².°C/W)
≤ 0.025 > 0.025
≤ 0.050
> 0.050
≤ 0.1
> 0.1
≤ 0.15
≥ 0.15

Vattenpermeabilitet (Vattentäthet)

EN-511

XXX

Värden: 0-1,
1 innebär vattentät i minst 30 min.

Det tredje värdet representerar om handsken är vattentät. Här testas om handsken förblir torr inuti medan handsken är nedsänkt i ett vattenbad.

Om handsken förblir torr efter 30 minuter får den skyddsnivå 1.
Ifall en viss mängd vatten har trängt igenom handsken får den värdet 0.


Värden 0 1
Vattengenomträngning Vatten tränger igenom inom 30 minuter Vatten tränger inte igenom efter 30 minuter

Tycker du fortfarande det känns krångligt? Soft Touch har gjort en video för att enklare förklara.


Vad du behöver veta om skärskyddshandskar

NÄSTA ARTIKEL ►

Guide för att välja rätt svetshandskar