Guide för att välja rätt svetshandskar

Rätt svetshandskar kan göra stor skillnad i din svetshastighet, resultat och säkerhet. Nyckeln till att hitta en lämplig svetshandske är den rätta balansen mellan fingerfärdighet och värmeskydd. Här är allmän information som är viktigt att veta innan du väljer de svetshandskar som passar dig.


1. Vilken typ av svetsteknik använder du?

Innan du kan välja handske behöver du veta vilken typ av svetsning du kommer utföra. Olika tekniker ställer olika krav på handskarna och de skyddande egenskaper handskarna bör ha. Här redogör vi för de vanligaste teknikerna som används vid svetsarbeten.

Bågsvets

Bågsvetsning är en av de vanligaste svetsmetoderna och används till exampel vid konstruktion av tunga stålkonstruktioner. Denna typ av svetsning använder elektricitet för att smälta en belagd metallelektrod som smälter både metallfogen och elektroden på samma gång. Därför smälter den samman två metallstycken och fyller skarven med tillsatsmetall samtidigt. Med denna metod kan du förvänta hög värmebildning, mycket gnistbildning och stänk av smält metall.

MIG (Metal Inert Gas) svetsning

MIG-svetsning använder elektricitet för att smälta och sammanfoga metall genom att bilda en båge mellan en elektrod och metallen i arbetsmaterialet. Denna typ av svetsning fungerar bra för de flesta svetsuppgifter och även för längre arbetspass. Däremot är det betydligt mer gnistbildning och stänk av smält metall och inte lika hög precision som TIG svetsning. 

TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning

TIG svetsning är en mycket teknisk svetsstil som kräver hög precision. Processen smälter ihop metaller genom att hetta upp dem med en ljusbåge från en volframelektrod och arbetsmetallen. Eftersom det är så höga krav på precision och kontroll, är svetshandsken för denna teknik mer inriktad på fingerfärdighet snarare än värmeskydd.


2. Vilka material passar för svetshandskar?