Guide för att välja rätt svetshandskar

Welding_guide_banner

Rätt svetshandskar kan göra stor skillnad i din svetshastighet, resultat och säkerhet. Nyckeln till att hitta en lämplig svetshandske är den rätta balansen mellan fingerfärdighet och värmeskydd. Här är allmän information som är viktigt att veta innan du väljer de svetshandskar som passar dig.


1. Vilken typ av svetsteknik använder du?

Innan du kan välja handske behöver du veta vilken typ av svetsning du kommer utföra. Olika tekniker ställer olika krav på handskarna och de skyddande egenskaper handskarna bör ha. Här redogör vi för de vanligaste teknikerna som används vid svetsarbeten.

Bågsvets

Stick_welding_1

Bågsvetsning är en av de vanligaste svetsmetoderna och används till exampel vid konstruktion av tunga stålkonstruktioner. Denna typ av svetsning använder elektricitet för att smälta en belagd metallelektrod som smälter både metallfogen och elektroden på samma gång. Därför smälter den samman två metallstycken och fyller skarven med tillsatsmetall samtidigt. Med denna metod kan du förvänta hög värmebildning, mycket gnistbildning och stänk av smält metall.

MIG (Metal Inert Gas) svetsning

Mig_welding_1

MIG-svetsning använder elektricitet för att smälta och sammanfoga metall genom att bilda en båge mellan en elektrod och metallen i arbetsmaterialet. Denna typ av svetsning fungerar bra för de flesta svetsuppgifter och även för längre arbetspass. Däremot är det betydligt mer gnistbildning och stänk av smält metall och inte lika hög precision som TIG svetsning. 

TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning

Tig_welding_1

TIG svetsning är en mycket teknisk svetsstil som kräver hög precision. Processen smälter ihop metaller genom att hetta upp dem med en ljusbåge från en volframelektrod och arbetsmetallen. Eftersom det är så höga krav på precision och kontroll, är svetshandsken för denna teknik mer inriktad på fingerfärdighet snarare än värmeskydd.


2. Vilka material passar för svetshandskar?

Leather_banner

Läder är ett naturmaterial och anpassar sig till omgivningens luftfuktighet och temperatur. Det är ett hållbart och smidigt material som är  icke-ledande och avleder värme bra. Därför är det utan tvekan det mest lämpliga naturmaterialet för svetsskydd. Däremot finns det flera olika typer av läder som passar bättre för vissa typer av svetsning: 

cowhide_welding_1


Nötskinn

Nötskinn är det mest populära lädret på grund av att det är slitstarkt, tjockt och ändå smidigt. Nötnarv, som är undersidan av lädret (den skrovliga sidan) används vanligtvis vid bågsvets och ibland vid MIG-svetsning eftersom det ger den högsta nivån av värmeskydd.

Getskinn

Getskinn är en annan typ av läder som ofta används istället för nötskinn eftersom det är lika nötnings- och slitstarkt men är tunnare och därmed smidigare. Eftersom lädret ger bra fingerfärdighet och flexibilitet fungerar getskinn utmärkt för TIG-svetsning.

goatskin_welding_1
Pigskin_welding_1

Svinläder

Ett slitstarkt och hållbart läder som fungerar bra i både våta och oljiga förhållanden. Svinläder är ett bra allroundläder som fungerar för de flesta typer av svetsning.

Hjortskinn

Hjortskinn är ett mjukt och smidigt läder som ger bra känsla och fin fingerfärdighet. Även om detta läder är ovanligt, passar det bra till TIG-svetshandskar.

Deerskin_welding_1
Elkskin_welding_1

Älgskinn

Älgskinn hårdnar inte lika snabbt som nötskinn när det utsätts för hög värme, vilket innebär mindre handtrötthet. Denna ovanliga typ av läder används i handskar för bågsvetsning på grund av den höga värmen som alstras.


3. Vad är EN12477:2001 + A1:2005 och varför är det viktigt?

EN12477-2001+A12005_banner

Handskar som skyddar mot faror där det är högre risk för skador ska i regel vara certifierade. Genom att välja handskar som är certifierade mot relevanta risker får du rätt skydd för just ditt jobb. Standarden EN12477:2001 + A1:2005 är specifik för handskar som är designade för svetsarbeten och liknande processer. Svetshandskar är designade för att motstå mekaniska risker och risker för värme och hetta, särskilt små stänk av smält metall, kort exponering av konvektiv värme, strålningsvärme och för kontaktvärme. Standarden för svets består av en kombination av EN388-, EN407- och EN420-tester. 


4. Smidighet och värmeskydd – typ A & typ B

EN12477:2001 + A1:2005 standarden bedömer även handskarna baserat på design och syfte. Det är tydligt definierat i två kategorier:

Typ A avser handskar med högre värmeskydd  men med lägre flexibilitet och smidighet

Typ B avser handskar med lägre värmeskydd men med högre flexibilitet och smidighet


För bågsvets med högre värmeutveckling och gnistor och stänk av smält metall används handskar av Typ A

För MIG svets används främst handskar av Typ B men även handskar av Typ A kan användas, beroende på arbete som utförs

För TIG svets används uteslutande handskar av Typ B på grund av precisionen som krävs vid dessa svetsarbeten


Tabellen nedan visar hur typen av svetshandske bestäms med hänvisning till kraven och standarder

Krav Standard
Minsta prestanda som krävs


Typ A
Typ B
Nötningsmotstånd
EN 388
Nivå 2
Nivå 1
Skärskydd med runt knivblad
EN 388
Nivå 1
Nivå 1
Rivhållfasthet
EN 388
Nivå  2
Nivå 1
Punkteringsmotstånd
EN 388
Nivå 2
Nivå 1
Skydd mot antändning
EN 407
Nivå  3
Nivå 2
Skydd mot kontaktvärme
EN 407
Nivå 1
Nivå 1
Skydd mot konvektionsvärme
EN 407
Nivå 2
-
Skydd mot stänk av smält metall
EN 407
Nivå 3
Nivå 2
Smidighet
EN 420
Nivå 1
Nivå 4

Svetsning är ett kvalificerat yrke med specifika krav, särskilt på värmeskydd och fingerfärdighet. För att välja rätt svetshandske måste du först förstå vilken typ av svetsarbete du kommer att vara utföra.

För MIG-svets och framförallt bågsvets behövs ett högre värmeskydd för att minska risken för värmerelaterade skador.
Däremot kräver TIG-svetsning en högre grad av smidighet och precision i kombination med en viss nivå av värmeskydd.

EN12477 är väsentlig eftersom den ger viktig information om handsken värmeskydd. Med denna guide och informationen ovan kommer du att kunna använda standarden som en referenspunkt för att fatta välgrundade beslut.


Guide för att välja rätt vinterhandskar

NÄSTA ARTIKEL ►

Guide för att välja rätt MetalMix handskar