GUIDE FÖR GUMMIBELÄGGNINGAR PÅ STICKADE HANDSKAR

Den moderna arbetshandsken såg ljuset på 70-talet då arbetarskyddslagen trädde i kraft och övervakades av arbetsmiljöverket. Idag är skydds- och arbetshandskar designade med olika egenskaper med det gemensamma målet att skydda händerna från specifika risker.

På 80-talet introducerades de första stickade arbetshandskarna med helt nya egenskaper, som att de var stickade i en enda tråd utan sömmar med oöverträffad stretch och passform som följd, vilket gjorde handskarna mycket bekväma att bära. 

Med ett adderat lager skydd i form av en gummibeläggning öppnades helt nya möjligheter upp med väldigt specifika skyddsegenskaper för olika ändamål och typer av jobb. På grund av detta är det viktigt att välja rätt typ av beläggning beroende på vilket jobb du har.

Som hjälp att välja rätt har vi brutit ner stickade handskars gummibelägningar i sektioner i denna guide.

1. Beläggningsmaterial
2. Beläggningtyper
3. Beläggningslager 

1. Beläggningsmaterial

De vanligaste materialen på marknaden idag är nitril, latex och PU (polyuretan).

Coating magnified under a microscope

Foam latex coating