GUIDE FÖR GUMMIBELÄGGNINGAR PÅ STICKADE HANDSKAR

Rubber_coating_guide_banner

Den moderna arbetshandsken såg ljuset på 70-talet då arbetarskyddslagen trädde i kraft och övervakades av arbetsmiljöverket. Idag är skydds- och arbetshandskar designade med olika egenskaper med det gemensamma målet att skydda händerna från specifika risker.

På 80-talet introducerades de första stickade arbetshandskarna med helt nya egenskaper, som att de var stickade i en enda tråd utan sömmar med oöverträffad stretch och passform som följd, vilket gjorde handskarna mycket bekväma att bära. 

Med ett adderat lager skydd i form av en gummibeläggning öppnades helt nya möjligheter upp med väldigt specifika skyddsegenskaper för olika ändamål och typer av jobb. På grund av detta är det viktigt att välja rätt typ av beläggning beroende på vilket jobb du har.

Som hjälp att välja rätt har vi brutit ner stickade handskars gummibelägningar i sektioner i denna guide.

1. Beläggningsmaterial
2. Beläggningtyper
3. Beläggningslager 

1. Beläggningsmaterial

De vanligaste materialen på marknaden idag är nitril, latex och PU (polyuretan).

Coating magnified under a microscope

latex_coating

Foam latex coating

pu_coating

PU coating

nitrile_coating

Foam nitrile coating


Nitrilbeläggning

Nitrilbeläggning är den vanligaste och mest populära beläggningen på stickade arbetshandskar. Nitril har naturliga egenskaper som nötnings-, punkterings- och kemisk resistens. Materialet kan dessutom brytas ner i två olika typer av beläggning:

Slät nitril

Smooth_nitrile_palm
Smooth_nitrile_main_image

Denna typ av handflatebeläggning har en slät yta. Den ger utmärkt resistens mot nötning, punktering och rivmotstånd. Den står sig bra i våta och oljiga förhållanden och har utmärkta greppegenskaper i torra förhållanden. Den står också emot en rad olika temperaturer. Släta nitrilbelagda arbetshandskar är extra lämpliga för generellt bruk som kräver smidighet såsom elektronisk industri, montering, bygg och liknande lätt till medeltung industri.

Micro-foamad nitril

Microfoam_nitrile_palm
Microfoam_nitrile_main_image

Micro-foamade nitrilbelagda handskar använder antingen en kemisk eller vattenbaserad process för att skapa små porer på gummiytan. Detta resulterar i en fjädrande yta som ger hög komfort. Denna yta kan också absorbera vätska och ger ett mycket säkrare grepp än slät nitril. Däremot klarar de öppna porerna endast en begränsad mängd vätska och blir snabbt saturerad om den exponeras för stora mängder vatten eller olja. Med anledning av detta fungerar denna typ av beläggning bäst i torra eller lätt våta eller oljiga förhållanden. Micro-foamade nitrilhandskar är lämpliga för bygg, verkstad, tillverkningsindustrin och lättare oljiga miljöer.

Micro-foamad nitril, med Sandy Grip finish

Microfoam_nitrile_sandygrip_palm
Microfoam_nitrile_sandygrip_main_image

Detta är en efterbehandling av den micro-foamade nitrilbeläggningen som ger ett utökat grepp på de flesta ytor. Den ger också ökade barriäregenskaper mot vätskegenomträngning. Ytans struktur skapas genom att använda en speciell etsning som skapar små gropar och förhöjningar som ger mer yta och friktion i greppet. Resultatet blir en bättre greppyta som även fungerar i mer oljiga miljöer.


Latexbeläggning

Latex eller naturgummi är det enda naturliga råmaterial som används som beläggning på arbetshandskar. Även om det inte är lämpligt för personer som är känsliga mot latexproteiner är det fortfarande ett populärt val på grund av dess egenskaper som hög elasticitet och extremt fast grepp på både våta och torra ytor. Latex har hög rivhållfasthet, högt nötningsmotstånd, hög slitstyrka och står emot höga temperaturer. Latex står emot alkoholer men är mindre lämpliga mot organiska lösningsmedel som exempelvis bensin. Latex har viss oljeresistens på grund av att beläggningen ofta är tjockare än på andra typer av arbetshandskar. Det finns tre vanliga typer av latexbeläggningar på marknaden:

Slät latex

Smooth_latex_palm
Smooth_latex_main_image

Slät latex har en yta som står emot vätskor bra och har ett fast grepp i både torra och våta förhållanden. Den håller sig mjuk även i lägre temperaturer. Beläggningen har även både god slitstyrka och nötningsmotstånd.

Slät latex med Sandy Grip finish

Smooth_latex_sandy_grip_palm
Smooth_latex_sandy_grip_main_image

Arbetshandskar med Sandy Grip behandling på greppytan har ett bättre grepp på i princip alla ytor. Med den ruggade ytan med små gropar och förhöjningar ger beläggningen mer yta och friktion i greppet. Detta gör den mycket lämplig för fast grepp på hala ytor, utom i oljiga förhållanden.

Micro-foamad latex, med Sandy Grip finish

Microfoam_latex_sandy_grip_palm
Microfoam_latex_sandy_grip_main_image

Micro-foamad latex med Sandy Grip ger högre dämpning med fjärdring i handen för ökad komfort. Den ruggade ytan ger ett exceptionellt fast grepp i både torra och våta miljöer. Micro-foamad latexbelagda handskar anses vara den mest vätsketäta handsken.

Skrynklad latex

Wrinkled_latex_palm
Wrinkled_latex_main_image

Skrynklad latexbeläggning delar många egenskaper med micro-foamad latex. Beläggningen är designad att öka greppförmågan i torra och våta förhållanden samt öka slitstyrkan och nötningsmotståndet. Den skrynklade ytan behåller flexibiliteten i handsken men gör den något tjockare vilket gör den mer lämplig för grövre arbeten som inte kräver hög precision. Denna typ av beläggning är utmärkt för bygg och virkesupplag, glastillverkning och andra jobb inom medeltung till tung industri.


PU beläggning (Polyuretan)

PU_coating_palm