EN ISO 21420 (UPPDATERAD)

EN_ISO_21420-2020_banner

EN ISO 21420:2020 är en revidering av EN420:2003. Denna nya standard behåller alla gamla EN420-krav med några ändringar enligt följande:

1. Inget krav på minsta längd på en handske, förutom om en minimilängd krävs enligt den specifika användningsstandarden (svetsare, brandmän, etc)

2. Handskar som består av flera lager måste tas av utan att lagren separeras (t ex löstagbart innerfoder).

3. Olika storleks-system kan användas om de förklaras i villkoren i EN ISO 21420:2020. Denna information måste då anges i användarinstruktionerna och den tekniska specifikationsfilen.

4. Denna nya standard innebär inte att befintliga EN420:2003-certifikat måste göras om, utan de förblir giltiga fram till deras utgångsdatum.


EN420:2003 – Allmänna krav för skyddshandskar

NÄSTA ARTIKEL ►

EN388 Skydd mot mekaniska risker