EN388 skydd mot mekaniska risker

EN388_banner

EN388 STANDARD - ÖVERSIKT

Den största skillnaden med den uppdaterade standarden berör skärskydd. 2016 introducerades ett nytt test som bättre kan mäta högre skärskyddsnivåer. Även ett nytt test för stötskydd lades till.


EN388:2003 & EN388:2016 JÄMFÖRELSE

SKYDD MOT MEKANISKA RISKER

Den största skillnaden med den uppdaterade standarden berör skärskydd. 2016 introducerades ett nytt test som bättre kan mäta högre skärskyddsnivåer. Även ett nytt test för stötskydd lades till.

EN388:2003

EN388-icon

ABCD

A - NÖTNINGSMOTSTÅND
B - SKÄRSKYDD
C - RIVHÅLLFASTHET
D - PUNKTERINGSMOTSTÅND

EN388:2016

EN388-icon

ABCDEF

A - NÖTNINGSMOTSTÅND
B - SKÄRSKYDD
C - RIVHÅLLFASTHET
D - PUNKTERINGSMOTSTÅND

E - SKÄRSKYDD MOT RAKT KNIVBLAD (ISO13997)
F - STÖTSKYDD (EJ OBLIGATORISKT)


EN388:2016 SKÄRSKYDDSNIVÅER

IDENTIFIERA VILKEN SKÄRSKYDDSNIVÅ SOM BEHÖVS

Test Level TEST VÄRDE
RISK FÖR SKÄRSKADOR : FÖRSLAG PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
A 2 Newton = 203 gram Lägre risk för skärskador: Allmänna göromål, montering, underhåll, lager, logistik.
B 5 Newton = 509 gram Lägre till medelhög risk för skärskador: Montering, automobil, bygg.
C 10 Newton = 1019 gram Medelhög risk för skärskador: Olja & gas, metallhantering, lättare glashantering, automobil, tillverkning, bygg, montering.
D 15 Newton = 1529 gram Medelhög till hög risk för skärskador: Tillverkning, bygg, glashantering, olja & gas.
E 22 Newton = 2243 gram Hög risk för skärskador: Metallfabricering, bygg, pappersproduktion, glastillverkning.
F 30+ Newton = 3059+ gram Hög risk för skärskador: Metallprägling, återvinning, pappersproduktion, glastillverkning, rymd- och flygindustri.

EN388:2016 är den Europeiska standarden för handskar. ANSI/ ISEA105:2016 är motsvarig standard för USA. Vissa handskar kan ha märkning för båda dessa standarder.


EN388: 2016 - SKYDD MOT MEKANISKA RISKER

NÖTNINGSMOTSTÅND

EN388-icon

XXXXXX

Värden: 1-4, 4 anger högsta skydd

Handskmaterialets nötningsmotstånd mäts genom att använda sandpapper på materialet i en testapparat. Ju fler cykler apparaten behöver slipa innan materialet går sönder, desto högre skyddsnivå får handsken.

Protection Level
(low to high)
1 2 3 4
Number of cycles
100
500 2000 8000


SKÄRSKYDD MED RUNT KNIVBLAD

EN388-icon

XXXXXX

Värden: 1-5, 5 anger högsta skydd

Handskmaterialet utsätts för en skärrörelse med konstant tryck och  hastighet av ett runt knivblad. Antalet skärrörelser som krävs för att skära igenom handskmaterialet jämförs sedan mot ett referensmaterial som genomgått samma test för att få fram en index siffra. För handskar med högre skärskydd ersätts detta test mot det nya ISO13997. Detta markeras genom att värdet sätts till ett X istället för ett nummer.

Protection Level
(low to high)
1 2 3 4 5
Number of cycles
1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

RIVHÅLLFASTHET

EN388-icon

XXXXXX

Values: 1-4, the highest rating is 4

Handskmaterialet slits isär i en testapparat och kraften som krävs mäts i Newton. Ju högre kraft som krävs för att riva isär materialet, desto högre skyddsnivå.

Protection Level
(low to high)
1 2 3 4
Force in Newton
10 25 50 75


PUNKTERINGSMOTSTÅND

EN388-icon

XXXXXX

Values: 1-4, the highest rating is 4

Handskmaterialet punkteras av en standardiserad spik, 4.5 mm tjock. Kraften som krävs för att punktera materialet mäts i Newton. Ju högre kraft som krävs för att punktera materialet, desto högre skyddsnivå.

Protection Level
(low to high)
1 2 3 4
Force in Newton
20 60 100 150


SKÄRSKYDD MOT RAKT KNIVBLAD (ISO13997)

EN388-icon

XXXXXX

Values: A-F, the highest rating is F

Detta nya skärskyddstest ger mer detaljerad information om skärskyddet. Ett rakt knivblad utför en rak skärrörelse mot handskmaterialet under tryck. Kraften som krävs för att skära igenom materialet mäts i Newton. Ju högre kraft som krävs desto högre skyddsnivå. Om testet inte är applicerbart för handsken markeras detta med ett X.

Protection Level (low to high)
A B C D E F
Force in Newton
=2
(0.20kg)
=5
(0.51kg)
=10
(1.02kg)
=15
(1.53kg)
=22
(2.24kg)
=30
(3.0kg)

STÖTSKYDD

EN388-icon

XXXXXX

Values: P (PASSED) or blank if failed or untested

Detta test är valfritt och mäter slag- och stötskydd på handskar som har denna typ av skydd. En standardiserad vikt släpps på skyddet och kraften mäts när denna träffar stötskyddet. Om den genomsnittliga kraften som passerar igenom handsken är 7 kN eller mindre så får handsken godkänt vilket visas genom markeringen P.

Test
Passed Failed or untested
Value P (Blank)

EN ISO 21420:2020 (UPPDATERADE EN420)

NÄSTA ARTIKEL ►

EN511 Skydd mot kyla