Hur man undviker vibrationsskador

Vibrationsskador eller HAVS är den vanligaste arbetsskadan i många branscher. Under 2016 utgjorde den cirka 36 % av alla godkända arbetsskador enligt AFA Försäkring och skadeformen har ökat stadigt under följande år.

Vad är HAVS?

Hand-Arm Vibration Syndrome eller HAVS orsakas av upprepad användning av vibrerande handhållna verktyg såsom mutterdragare, slipmaskiner och olika typer av borrmaskiner etc. Denna utrustning avger vibrationer i olika frekvensband med olika magnituder som överförs och absorberas av händerna. Ju kraftigare vibrationer, ju längre perioder utrustningen används, och hur ofta operatören exponeras bidrar till risken för HAVS och karpaltunnelsyndrom. Den största skaderisken finns inom tung industri, bygg- och metallindustrin.

HAVS i förlängningen

Människor som utsätts för långvarig exponering av vibrationer kan uppleva en obehaglig stickande känsla, domningar eller till och med smärta i händerna. Med tiden kommer blodkärl och nerver så småningom att skadas. Fingrarna blir då långsamt vita och greppmotoriken kan också försvinna, detta kallas Raynauds fenomen, mer känt som vita fingrar. Ofrivillig artärspasm kan också förekomma. I detta skede är effekterna kroniska och den drabbade kommer inte att kunna återhämta sig helt. Den behandling som finns är mycket obehaglig och kan innebära nervoperationer och kemiska injektioner.

Så vad kan man göra för att förhindra vibrationsskador, även om det inte finns någon mätutrustning till hands?

1: Minska exponeringstiden

Håll koll på hur länge utrustningen används. Minska längden på arbetspassen och ta regelbundna pauser.

2: Byt verktyg

Nya eller välunderhållna verktyg vibrerar oftast mindre. Det finns också verktyg speciellt utformade för att minimera vibrationer, men de är dyra och inte alltid lätta att få tag på.